Spring naar content

Home

Logo Metals-inc

Metals Inc. Onderzoek in archeologie en kunst - Janneke van der Stok-Nienhuis

Metals Inc. is de naam waaronder Janneke van der Stok opereert als zelfstandig metallurgisch onderzoeker: uniek in Nederland op het gebied van archeologie en kunst. Allerlei soorten metalen passeren de revue: van prehistorisch brons tot 20e-eeuws aluminium. Hun gezamenlijke deler is hun culturele context.

Metalen zijn al vanaf ver voor onze jaartelling van belang in vrijwel iedere samenleving. Ze kunnen verhalen vertellen over de mensen die metalen voorwerpen hebben gemaakt of gebruikt. Daarom is onderzoek naar delen van de levensloop van metalen objecten belangrijk. En laat dat nu precies zijn wat Metals Inc. doet.

Uitzoeken waarom corrosie op brons wit is, of een Alfa Romeo uit 1937 authentiek is, of waarom een bronzen kanon magnetisch is, zijn hier enkele voorbeelden van. Dat onderzoek varieert van literatuuronderzoek tot het uitvoeren van relevante analytische metingen aan (gecorrodeerde) objecten, na advies aan de opdrachtgever. Duidelijke rapportage van de integrale manier van werken en de resultaten behoort tot de output. Kennisoverdracht door middel van presentaties en onderwijs is ook een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van Metals Inc..

Ieder metaal en ieder voorwerp is anders. En opgravingsbedrijven, gemeenten en universiteiten hebben vaak andere wensen. Direct contact opnemen over de mogelijkheden is daarom het handigst.